Coccinellidae in Argentina, Chili et Brasilia : e collectione Domini Caroli Bruchi

J. Weise

Resumen


1. Solanophila eusema: Ovata, subcompressa, nigra, supra dense breviterque cinereo-pubescens, elytris margine humerali modice dilatato viridi-aeneis creberrime punctulatis et minus dense punctatis, maculis duabus testaceo-rufis, anteriore prope scutellum sita, oblonga, posteriore pone medium, magna, rotundato-triangulari.— Long. 7 mm. Habitat in provincia Tucumán (IV. 1897).

Solanophil. fausta Er. proxima, minor, aliter colorata, elytris forliter punctatis, macula postica subtriangulari, ab illa distincta. Caput nigrum, ore piceo; antennae testaceae, articulo primo nigro, clava leviter infuscata. Prothorax niger, dense subtiliter punctato; scutellum nigrum. Elytra basi ampliata, pone humerum sensim angustata, ápice conjunctim rotundato-obtusa, superne convexa, obscure aeneo-viridia, subnitida, maculis duabus testaceo-rufis: prima ante médium ad suturam oblonga, latitudine duplo longior, secunda pone médium, magna, postice rotundata, antice juxta suturam subangulata. Corpus subtus nigrum, subtilius cinereo-pubescens, pedes nigri; lineae abdominales modice curvatae, mé dium segmenti primi vix superantes.Palabras clave


Coccinellidae; Coleópteros; Chile; Argentina; Brasil;

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 1969 Revista del Museo de La Plata

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.


Versión en línea: ISSN - 2545-6377

Versión impresa: ISSN - 2545-6369

Ver mis estadísticas
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.