Coccinellidae in Argentina, Chili et Brasilia : e collectione Domini Caroli Bruchi

Autores/as

  • J. Weise

Palabras clave:

Coccinellidae, Coleópteros, Chile, Argentina, Brasil,

Resumen

1. Solanophila eusema: Ovata, subcompressa, nigra, supra dense breviterque cinereo-pubescens, elytris margine humerali modice dilatato viridi-aeneis creberrime punctulatis et minus dense punctatis, maculis duabus testaceo-rufis, anteriore prope scutellum sita, oblonga, posteriore pone medium, magna, rotundato-triangulari.? Long. 7 mm. Habitat in provincia Tucumán (IV. 1897).Solanophil. fausta Er. proxima, minor, aliter colorata, elytris forliter punctatis, macula postica subtriangulari, ab illa distincta. Caput nigrum, ore piceo; antennae testaceae, articulo primo nigro, clava leviter infuscata. Prothorax niger, dense subtiliter punctato; scutellum nigrum. Elytra basi ampliata, pone humerum sensim angustata, ápice conjunctim rotundato-obtusa, superne convexa, obscure aeneo-viridia, subnitida, maculis duabus testaceo-rufis: prima ante médium ad suturam oblonga, latitudine duplo longior, secunda pone médium, magna, postice rotundata, antice juxta suturam subangulata. Corpus subtus nigrum, subtilius cinereo-pubescens, pedes nigri; lineae abdominales modice curvatae, mé dium segmenti primi vix superantes.

Descargas